Železničná preprava

Zaisťujeme prepravy vozových zásielok, ucelených vlakov a to pre tovar nie len hromadného charakteru. Základom našich železničných prepráv sú medzinárodne prepravy , predovšetkým prepravy chemické, hutné, stavebné, drevo, uhlie, ... a iné.

U prepráv mimoriadnych a nadrozmerných zásielok poskytujeme špeciálne logistické riešenia – kombinujeme už z praxe a skúseností osvedčené metódy kamiónovej a železničnej prepravy, kde využívame logistiku a prekládkové kapacity východoslovenských prekladísk.

Ponúkame:

  • prepravy vozňových zásielok vo vnútroštátnych a medzinárodných reláciách
  • ucelené vlaky, rozptylové vlaky
  • zaisťovanie prekládky vo východoslovenských prekladiskách
  • moderné veľkokapacitné kryté vozne pre paletizovaný a kusový tovar
  • prenájom vozňov
  • door-to-door prepravy
  • skladové kapacity, balenie a triedenie tovarov
  • konzultácie a poradenstvo v železničnej preprave
  • poistenie zásielok

Kontakt

BRATISLAVA
R-CARGO Slovakia s.r.o.

Ferienčíkova 7
811 08 Bratislava
Slovenská republika
info@rcargoslovakia.sk

prevádzka BRATISLAVA
Ivánska cesta 26
821 04 Bratislava

IČO: 36859265
IČ DPH: SK2022647264
OR Okr.súdu Bratislava I.
Vl.č.53278/B

terminál ČIERNA NAD TISOU
R-CARGO Slovakia s.r.o.

Hlavná 4
076 43 Čierna nad Tisou
Slovenská republika
+421 563 811 960

PRAHA
R-CARGO Czech s.r.o.

Ukrajinská 874/3
101 00 Praha 10
Česká republika
info@rcargo.eu

Letisko V. Havla Praha - Ruzyně
budova Skyport
Laglerové 1075/4
161 00 Praha 6
Česká republika
peter.varga@rcargo.eu
+420 602 331 239

IČO: 04245385
IČ DPH: CZ04245385
OR Městského soudu Praha
oddíl C, vložka 244713