Colná deklarácia

Našim cieľom je poskytovať zákazníkom komplexný colný servis.

Ponúkame:

  • poradenstvo v colnej problematike
  • zabezpečovanie colných služieb právnickým ako aj fyzickým osobám
  • colný servis pre zabezpečovanie voľného obehu ako aj režimov s ekonomickým účinkom
  • uskladňovanie v colnom sklade, v dočasnom uskladnení
  • zabezpečovanie vyhotovenia tranzitných dokladov a vyplňovania dokladov Carnet TIR, vyhotovenie dokladov EUR.1, A.TR, ...
  • zabezpečovanie elektronického colného konania vo vývoze (ECKV)
  • poskytovanie záruk
  • spracovanie hlásení „Intrastat – SK“
  • ostatné služby podľa požiadavky klienta

Kontakt

BRATISLAVA
R-CARGO Slovakia s.r.o.

Ferienčíkova 7
811 08 Bratislava
Slovenská republika
info@rcargoslovakia.sk

prevádzka BRATISLAVA
Ivánska cesta 26
821 04 Bratislava

IČO: 36859265
IČ DPH: SK2022647264
OR Okr.súdu Bratislava I.
Vl.č.53278/B

terminál ČIERNA NAD TISOU
R-CARGO Slovakia s.r.o.

Hlavná 4
076 43 Čierna nad Tisou
Slovenská republika
+421 563 811 960

PRAHA
R-CARGO Czech s.r.o.

Ukrajinská 874/3
101 00 Praha 10
Česká republika
info@rcargo.eu

Letisko V. Havla Praha - Ruzyně
budova Skyport
Laglerové 1075/4
161 00 Praha 6
Česká republika
peter.varga@rcargo.eu
+420 602 331 239

IČO: 04245385
IČ DPH: CZ04245385
OR Městského soudu Praha
oddíl C, vložka 244713