Kamiónová preprava

Celovozové prepravy a dokládky (FTL – Full Truck Load a LTL – Less than truckload) realizujeme na vnútroštátnej a medzinárodnej báze.

Ponúkame bezpečnú cestnú prepravu tovaru – pravidelne, alebo podľa potreby klienta.

Vďaka kombinácii celovozovej prepravy a zbernej služby vytvárame riešenia šité priamo „na mieru“ a to predovšetkým s ohľadom na optimalizáciu prepravných nákladov a toku tovaru.

Či už ide o export alebo import realizujeme celovozové prepravy a dokládky do všetkých krajín Európy vozidlami našich zmluvných partnerov.

Zabezpečíme aj optimálne colné odbavenie.

Kontakt

BRATISLAVA
R-CARGO Slovakia s.r.o.

Ferienčíkova 7
811 08 Bratislava
Slovenská republika
info@rcargoslovakia.sk

prevádzka BRATISLAVA
Ivánska cesta 26
821 04 Bratislava

IČO: 36859265
IČ DPH: SK2022647264
OR Okr.súdu Bratislava I.
Vl.č.53278/B

terminál ČIERNA NAD TISOU
R-CARGO Slovakia s.r.o.

Hlavná 4
076 43 Čierna nad Tisou
Slovenská republika
+421 563 811 960

PRAHA
R-CARGO Czech s.r.o.

Ukrajinská 874/3
101 00 Praha 10
Česká republika
info@rcargo.eu

Letisko V. Havla Praha - Ruzyně
budova Skyport
Laglerové 1075/4
161 00 Praha 6
Česká republika
peter.varga@rcargo.eu
+420 602 331 239

IČO: 04245385
IČ DPH: CZ04245385
OR Městského soudu Praha
oddíl C, vložka 244713

Cenová kalkulácia